SKIP TO CONTENT

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA

Interneta vietnes www.citroen.lv (turpmāk “Vietne”) īpašnieks ir Automobiles Citroën (Stellantis Auto SAS) un pakalpojumu sniedzējs ir Auto-Bon Baltic OÜ (“Citroën” vai “Mēs”), Igaunijas reģistrācijas kods 11515090, birojs reģistrācijas adrese:

Jälgimäe tee1, Tänassilma
76406 Harjumaa
Igaunija

Jūs kā mūsu interneta vietnes lietotājs (turpmāk saukts “jūs” vai “jūsu”) atzīstat, ka šāda lietošana ir pakļauta tālāk norādītajiem mūsu noteikumiem un nosacījumiem.

Pirms šīs interneta vietnes izmantošanas izlasiet šeit norādītos noteikumus un nosacījumus. Izmantojot šo interneta vietni, jūs sniegsiet savu piekrišanu ievērot šos noteikumus un nosacījumus. Ja nevēlaties piekrist noteikumiem un nosacījumiem, lūgums neizmantot šo interneta vietni.

Jūs apņematies uzņemties atbildību par savu rīcību, izmantojot šo interneta vietni, un izmantot šo interneta vietni tikai likumīgiem mērķiem. Jūs nedrīkstat izmantot šo interneta vietni nekādā tādā veidā, kas būtu kādu spēkā esošu vietēju, nacionālu vai starptautisku likumu vai noteikumu pārkāpums vai nelikumīga vai krāpnieciska rīcība, vai rīcība ar nelikumīgu vai krāpniecisku nolūku vai sekām. Jebkādai un visai jūsu iesniegtai informācijai un datiem jābūt precīziem un jāatbilst visiem spēkā esošajiem likumiem Latvijā un jebkurā citā valstī, no kuras tie ir nosūtīti.

Intelektuālais īpašums

Visas intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar visu informāciju un attēliem šajā interneta vietnē, tostarp lejupielādējamiem ekrāna foniem, ir Citroën vai kāda tā (Stellantis Auto SAS) grupas uzņēmuma īpašums. Visas tiesības ir paturētas. Šīs interneta vietnes apmeklētāji ir laipni aicināti lejupielādēt jebkādu šajā interneta vietnē esošu materiālu tikai personīgai, nekomerciālai izmantošanai, ja vien netiek noņemti vai izmainīti visi autortiesību un citi paziņojumi. Neko no šīs interneta vietnes satura nedrīkst reproducēt, izplatīt, pārraidīt vai jebkādā veidā izmantot publiskiem vai komerciāliem mērķiem, iepriekš nesaņemot mūsu rakstisku piekrišanu.

Visas šajā interneta vietnē izmantotās preču zīmes, nosaukumi un logotipi pieder mums vai kādam mūsu grupas (Stellantis Auto SAS) dalībniekam (ja nav norādīts citādi). Šīs interneta vietnes izmantošanā jūs nedrīkstat pārkāpt šīs tiesības vai trešo pušu tiesības, kas var pastāvēt šajā interneta vietnē esošajā materiālā. Šīs interneta vietnes izmantošanas ietvaros vai rezultātā jums netiek ne tieši, ne netieši piešķirta nekāda licence.

Šo interneta vietni drīkst skatīt jebkurā vietā pasaulē, taču tā ir paredzēta izmantošanai tikai Latvijā. Citroën neizsaka nekādu apliecinājumu, ka šie materiāli ir piemēroti vai pieejami izmantošanai citās teritorijās.

Jebkādas hiperteksta saites veidošanai uz kādu šīs interneta vietnes daļu ir nepieciešama mūsu iepriekšēja rakstiska piekrišana.

Mēs nekādā gadījumā neuzņemsimies nekādu atbildību par saturu vai produktiem vai pakalpojumiem, kas tiks piedāvāti kādās interneta vietnēs, ar kurām šī interneta vietne būs saistīta ar hiperteksta saitēm vai jebkāda cita tipa saitēm.

 

Pieejamība un izmantošana

Jūs esat atbildīgs par savas informācijas tehnoloģijas, datorprogrammu un platformas konfigurēšanu, lai piekļūtu šai interneta vietnei. Jums jāizmanto sava pretvīrusu aizsardzības programmatūra. Mēs negarantējam, ka šī interneta vietne būs droša vai brīva no kļūdām vai vīrusiem.

Jūs nedrīkstat negodīgi izmantot šo interneta vietni, apzināti ieviešot tajā vīrusus, trojas zirgus, datortārpus, loģikas bumbas vai citus materiālus, kas ir ļaunprātīgi vai tehnoloģiski kaitīgi. Jūs nedrīkstat mēģināt neautorizēti piekļūt šai interneta vietnei, serverim, kurā tā tiek glabāta, vai jebkuram serverim, datoram vai datubāzei, kas ir savienoti ar šo interneta vietni. Jūs nedrīkstat uzbrukt šai interneta vietnei ar pakalpojuma atteikuma uzbrukumu vai sadalītu pakalpojuma atteikuma uzbrukumu. Pārkāpjot šo noteikumu, jūs pastrādātu kriminālnoziegumu saskaņā ar 1990. gada Datoru ļaunprātīgas izmantošanas likumu. Mēs ziņosim par katru šādu pārkāpumu attiecīgajām likumsargāšanas varasiestādēm un sadarbosimies ar šīm varasiestādēm, izpaužot tām jūsu identitāti. Šāda pārkāpuma gadījumā jūsu tiesības izmantot šo interneta vietni tiks nekavējoties izbeigtas.

 

Informācija par modeļiem

Šajā interneta vietnē parādītie modeļi ir paredzēti tikai ieskatam. Dažas funkcijas parādās tikai Special Edition (īpašā izlaiduma) modeļiem; citas ir pieejamas kā izvēles aprīkojums par papildu maksu. Par visu Citroën  piedāvājuma automobiļu detalizētu specifikāciju, piederumiem, pēcpārdošanas informāciju, cenām un finanšu plāniem jautājiet savam vietējam autorizētajam Citroën dīlerim.

Mūsu politikā ir paredzēts pastāvīgi veikt dažādus uzlabojumus mūsu automobiļiem, un mēs paturam sev tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas mūsu automobiļu specifikācijās (tostarp krāsās), cenās, aprīkojumā, piederumos un raksturlielumos vai arī pārtraukt kāda modeļa ražošanu.Mēs esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu šajā interneta vietnē sniegtās informācijas, detaļu un aprakstu pareizību. Tomēr mēs nevaram garantēt, ka pēdējā laikā nav notikušas kādas specifikāciju (tostarp krāsas), aprīkojuma, piederumu un raksturlielumu izmaiņas kādam Citroën  automobilim vai saistībā ar jebkuru automobili, un jums nevajadzētu paļauties uz šīs interneta vietnes satura precizitāti vai pilnīgumu. Turklāt šajā interneta vietnē esošais materiāls var saturēt tehniskas neprecizitātes, pārrakstīšanās kļūdas vai arī tam var būt nepieciešama atjaunināšana. Lai gan laiku pa laikam tiek darīts viss iespējamais, lai uzturētu šīs interneta vietnes aktualitāti, tomēr, lai novērstu jebkādus pārpratumus, pirms pasūtījuma veikšanas ieteicams pārbaudīt pie vietējā Citroën dīlera visas specifikācijas (tostarp krāsu), aprīkojumu un piederumiem saistībā ar jebkuru Citroën  automobili. Mēs nesniedzam nekādas garantijas vai apliecinājumus saistībā ar šajā interneta vietnē esošā materiāla izmantošanu attiecībā uz tā pareizību, precizitāti, uzticamību vai kā citādi.

 

 

Informācijas precizitāte

Citroën  darīs visu pamatoti iespējamo, lai pārbaudītu visas šajā interneta vietnē esošās informācijas precizitāti, tomēr nesniedz nekāda veida garantijas vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, ar likumu noteiktus vai citādus, attiecībā uz šīs interneta vietnes saturu vai pieejamību, vai ka tā būs savlaicīga un brīva no kļūdām vai ka visi defekti tiks izlaboti, vai ka šī interneta vietne vai serveris, kas nodrošina šīs interneta vietnes pieejamību, ir brīvi no vīrusiem, un neapliecina šīs interneta vietnes pilnīgu funkcionalitāti, precizitāti, uzticamību.

 

 

 

Atbildība

Jūs izmantojat šo interneta vietni tikai un pilnībā ar savu risku. Mēs un citi mūsu grupas (Stellantis Auto SAS) uzņēmumi neuzņemsimies nekādu atbildību ne par kādiem tiešiem, netiešiem, saistītiem, izrietošiem vai citiem kaitējumiem, tostarp jebkādiem materiāliem zaudējumiem, datu zudumiem vai finansiāliem zaudējumiem, kas izrietētu no šīs interneta vietnes vai ar to saistītu interneta vietņu izmantošanas vai saistībā ar to, vai saistībā ar tajās esošo informāciju un/vai jebkādu veiktu darbību, paļaujoties uz tām.

Mēs neuzņemamies atbildību ne par kādiem šo interneta vietņu lietotājiem izraisītiem kaitējumiem vai jebkādiem to ciestiem zaudējumiem, ko izraisījuši kādi vīrusi vai citi destruktīva rakstura elementi, kas var inficēt datoru aprīkojumu vai citu īpašumu šo interneta vietņu izmantošanas vai jebkāda to satura lejupielādes rezultātā.

Mēs neizslēdzam un neierobežojam savu atbildību jūsu priekšā gadījumos, kad tas būtu nelikumīgi. Tas attiecas uz (i) nāvi vai cilvēka savainojumu, ko izraisījusi mūsu nolaidība vai mūsu darbinieku, aģentu vai apakšuzņēmēju nolaidība, un (ii) krāpšanu vai krāpniecisku viltus apgalvojumu.

Dažādi atbildības ierobežojumi un izslēgšanas gadījumi būs spēkā attiecībā uz atbildību, kas rodas jebkāda automobiļa piegādi jums, kas būs noteikti mūsu vai mūsu dīleru piegādes noteikumos un nosacījumos.

 

 

 

Apturēšana un izbeigšana

Mēs pēc saviem ieskatiem noteiksim, vai šīs interneta vietnes izmantošanā no jūsu puses ir noticis kāds šo noteikumu pārkāpums. Ja ir noticis kāds šo noteikumu pārkāpums, mēs varam rīkoties tā, kā uzskatām par pienācīgu.

Šo noteikumu neievērošana uzskatāma par šo noteikumu, uz kuru pamata jums bija atļauts izmantot šo interneta vietni, būtisku pārkāpumu. Šādos gadījumos mēs varam brīvi rīkoties tā, kā pamatoti uzskatām par pienācīgu. Mēs izslēdzam atbildību par savu rīcību, reaģējot uz šo noteikumu pārkāpumu no jūsu puses.

 

Dažādi jautājumi

Mēs varam iekļaut šajā interneta vietnē saites uz citām vietnēm, kas varētu jūs interesēt. Mēs nevaram uzņemties atbildību ne par kādas ar šo interneta vietni elektroniski saistītas vietnes saturu.

Šajos noteikumos un nosacījumos mēs jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma varam veikt izmaiņas. Katras šādas izmaiņas ir saistošas visiem lietotājiem un visiem apmeklētājiem, kuriem ir pienākums iepazīties ar šajā interneta vietnē spēkā esošajiem noteikumiem.

 

Konfidencialitātes politika

Mēs esam uzņēmušies saistības atbildīgi rīkoties ar jūsu personas informāciju un aizsargāt jūsu konfidencialitāti.

Aizsardzības likuma izpratnē (ar labojumiem vai atjauninājumiem laiku pa laikam) jebkādas jūsu personas informācijas ievākšanas gadījumā ar mūsu interneta vietnes starpniecību datu pārzinis ir Auto-Bon Baltic OÜ.

Jūsu personas informācija tiks izmantota saskaņā ar šajā konfidencialitātes politikā noteikto.

Kādu informāciju mēs no jums ievāksim?

Lai varētu izmantot dažādas mūsu interneta vietnes funkcijas, jums varbūt būs jāizpauž kāda sava personas informācija, piemēram, vārds un uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, automobiļa reģistrācijas numurs un/vai cita kontaktinformācija.

Gadījumā, ja jūs ar mūsu interneta vietnes starpniecību veiksiet jauna automobiļa pasūtījumu un pieprasīsiet finansējumu, jūs lūgs sniegt tādu papildinformāciju kā jūsu vecums, nodarbinātības statuss un finanšu informācija.

Jūsu personas informācijas izpaušana citiem

Mēs iespējams izpaudīsim jūsu personas informāciju citām organizācijām mūsu starptautiskās uzņēmumu grupas ietvaros Stellantis Auto SAS(“Mūsu Grupa”). Mēs varbūt izpaudīsim jūsu personas informāciju arī trešajām pusēm, kuras sniedz pakalpojumus mums vai Mūsu Grupai.

Gadījumā, ja jūs ar mūsu interneta vietnes starpniecību veiksiet automobiļa pasūtījumu, mēs varam izpaust jūsu informāciju Mūsu Grupas uzņēmumiem un trešajām pusēm, kuras ir iesaistītas jūsu finansējuma vai apdrošināšanas pieteikuma apstrādē, jūsu jaunā automobiļa piegādē un (vajadzības gadījumā) jūsu esošā automobiļa detaļu nomaiņā.

Mēs joprojām būsim atbildīgi par to, kā Mūsu Grupas uzņēmumi un mūsu aģenti un apakšuzņēmēji izmantos jūsu personas informāciju. Taču dažas no trešajām pusēm, kuras ir iesaistītas jūsu internetā veiktā pasūtījuma aspektos (tostarp finansējuma, apdrošināšanas vai detaļu nomaiņas), un mūsu dīleri arī būs jūsu personas informācijas datu operātors un veiks jūsu personas informācijas apstrādi saskaņā ar saviem konfidencialitātes politikas noteikumiem. Jums ir ieteicams sagādāt un izskatīt šo konfidencialitātes politikas noteikumu kopijas.

Mēs varbūt arī izpaudīsim jūsu personas informāciju trešajām pusēm gadījumos, kad tas tiek prasīts ar likumu noteiktiem vai reglamentējošiem mērķiem – identitātes vai kredīta pārbaudēm vai krāpšanas novēršanai vai atklāšanai.

Ņemiet vērā, ka, izņemot šajā konfidencialitātes politikā nosauktās trešās puses, mēs neizpaudīsim un nepārdosim jūsu personas informāciju nevienai un nekādai citai trešajai pusei mārketinga mērķiem.

Kā mēs rīkosimies ar jūsu personas informāciju?

Iespējams mēs izmantosim jebkādu personas informāciju, ko jūs mums sniegsiet saistībā ar jūsu Citroën lietotājkontu, mārketinga pētījumiem (tostarp dalībai aptaujās), produktu analīzei un izstrādei, pārdošanas izsekošanai vai lai sazinātos ar jums mārketinga vai reklāmas jautājumos. Mēs vai Stellantis Auto SAS Mūsu Grupas uzņēmumi varbūt sazināsimies ar jums ar dažādu saziņas līdzekļu palīdzību – tostarp pa tālruni, pastu, e-pastu, SMS vai MMS.

Jums ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt personas datu izmantošanu, informējot mūs par savu vēlmi uz e-pastu: info@citroen.ee.

Jūs varat jebkurā laikā pieprasīt, lai mēs vai Mūsu Grupas uzņēmumi pārtraucam sazināties ar jums mārketinga jautājumos, izmainot savas preferences sava Citroën lietotājkonta sadaļā Your Details (Jūsu informācija) vai sekojot saitei “Unsubscribe” (Atteikt abonēšanu) mūsu interneta vietnē vai mūsu saziņā ar jums.

Gadījumā, ja jūs ar mūsu interneta vietnes starpniecību veiksiet jauna automobiļa pasūtījumu, mēs ievāksim un izmantosim jūsu personas informāciju dažādiem mērķiem saistībā ar jūsu pārvietošanos internetā, tostarp: ar jūsu jaunā automobiļa konfigurāciju, rezervēšanu un pasūtīšanu; jūsu pieteikumu finansējumam un (vajadzības gadījumā) apdrošināšanai; automobiļa saņemšanas vai piegādes mājās organizēšanai; un (vajadzības gadījumā) jūsu esošā automobiļa detaļu nomaiņai.

Kur mēs glabāsim jūsu personas informāciju?

Lūdzam ņemt vērā, ka informācijas pārsūtīšana ar interneta starpniecību nav pilnīgi droša. Lai gan mēs darīsim visu iespējamo, lai aizsargātu jūsu personas informāciju, tomēr nevaram garantēt uz mūsu mājaslapu nosūtītās personas informācijas drošību un jebkāda pārsūtīšana notiek ar jūsu risku.

 

Sīkfaili

Sīkfaili ir nelieli faili, kas tiek sūtīti no mūsu interneta vietnes uz jūsu datoru vai mobilo tālruni, lai uzlabotu jūsu interneta pārlūkošanas procesu. Tas tiek paveikts, iegaumējot jūs un jūsu individuālās preferences, piemēram, jūsu atrašanās vietu. Mēs spējam izlasīt sīkfailus, kas ir sūtīti no mūsu interneta vietnes, un nekādā gadījumā neizpaudīsim šo informāciju nekādām trešajām pusēm.

Ja jūsu interneta pārlūkprogrammas preferences to pieļauj, vairākums interneta vietņu sūtīs sīkfailus uz jūsu datoru vai mobilo tālruni. Taču jūs varat izmainīt šos uzstādījumus. Veids, kā to paveikt, dažādās pārlūkprogrammās ir atšķirīgs, taču visbiežāk tas būs jādara izvēlnē “Opcijas” vai “Preferences”.

Lai nodrošinātu vislabāko un ērtāko Citroën  vietnes pārlūkošanu, mēs ļoti iesakām atstāt sīkfailu darbību aktivizētu. Skat. mūsu Sīkfailu politikas lapā plašāku informāciju par sīkfailiem un to izmantošanu mūsu interneta vietnē.