SKIP TO CONTENT

TRANSPORTLĪDZEKĻA

Transportlīdzekļa izvēles nosacījumi

Atbalsts paredzēts:

 

 • jaunu vai lietotu rūpnieciski ražotu M1 un N1 kategorijas elektromobiļu, kuriem nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm ir vismaz 150 kilometri un maksimālais ātrums ir vismaz 90 km/h, iegādei
 • jaunu rūpnieciski ražotu M1 un N1 kategorijas ārēji lādējamu hibrīdauto iegāde, kuriem nobraukums tikai ar enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas starp pilnas uzlādes reizēm ir vismaz 50 kilometri un maksimālais ātrums ir vismaz 90 km/h, iegādei

Iegādes kārtība

Fiziskā persona (atbalsta saņēmējs) aizpilda pieteikumu atbalsta saņemšanai (elektroniska forma parakstot ar elektronisko parakstu).

Pārdevējs to 5 darba dienu laikā izvērtē un, ja atbilst prasībām, tad tiek slēgts līgums par atbalsta saņemšanu. 

Fiziskā persona vai līzinga devējsLīzinga pakalpojumu izmanto ar nosacījumu, ka transportlīdzeklis ne mazāk kā piecus gadus pēc transportlīdzekļa iegādes datuma vai līdz brīdim, kad ar transportlīdzekli veiktais nobraukums (no brīža, kad transportlīdzeklis reģistrēts atbalsta saņēmēja īpašumā vai turējumā) sasniedz vismaz 52 000 km, ir atbalsta saņēmēja turējumā un lietošanā, netiek atsavināts un līzinga līgumā iekļauts punkts, paredzot iespēju atbalsta saņēmējam izpirkt transportlīdzekli!  samaksā pārdevējam pirkuma summu, atskaitot pārdevēja atbalstu (ja tāds bija) un EKII finansējumu:

 • jaunu rūpnieciski ražotu M1 un N1 kategorijas elektromobiļiem – 4 500 euro
 • jaunu rūpnieciski ražotu M1 un N1 kategorijas ārēji lādējamiem hibrīdauto – 2 250 euro
 • lietotu rūpnieciski ražotu M1 un N1 kategorijas elektromobiļiem – 2 250 euro
 • papildu atbalstu par viena M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļa (ir aprīkots tikai ar iekšdedzes dzinēju un ciklā starp pēdējām trijām pamatpārbaudes apskatēm ir nobraucis vidēji vismaz 5000 km gadā) norakstīšanu, kas nodots pārstrādes uzņēmumam – 1 000 euro

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nosacījumi

Piecu gadu laikā kopš transportlīdzekļa iegādes brīža vai līdz brīdim, kad ar transportlīdzekli veiktais nobraukums (no brīža, kad transportlīdzeklis reģistrēts atbalsta saņēmēja īpašumā vai turējumā) sasniedz vismaz 52 000 km:

 

 • jāsasniedz 52 000 km nobraukums
 • jānodrošina transportlīdzekļa pastāvīga reģistrācija Latvijas Republikas teritorijā
 • fiziskai personai jābūt iegādātā transportlīdzekļa turētājam
 • aizliegts to pārdot, mainīt, ieguldīt kapitālsabiedrībā un nodot bez atlīdzības vai arī izmantot saimnieciskās darbības veikšanai
 • jānodrošina transportlīdzekļa ekspluatācija atbilstoši tiesību aktiem par tā tehnisko kontroli un tehnisko kontroli uz ceļa jāapdrošina pret bojāejas riskiem

 

* CITROËN ASSISTANCE EN FRANCE 0 800 05 24 24 - EN EUROPE +33 549 25 24 24. À partir de la date de réalisation d’un entretien périodique, d’une intervention de mécanique ou d’une intervention de carrosserie sur le véhicule dans le Réseau Citroën et pendant 12 mois, jusqu’au 20ème anniversaire du véhicule, l’Assistance est offerte en cas de panne (mécanique, électrique et électronique hors batterie), d’accident, d’erreur de carburant, de perte de clés ou de clés bloquées à l’intérieur du véhicule, intervenant partout en Europe, sans franchise kilométrique. Cette offre commerciale ne s’applique pas aux véhicules couverts par une garantie commerciale ou un Contrat de Service Citroën actif ou tout contrat de Garantie, Extension de Garantie, Maintenance ou service pour les Véhicules d’Occasion vendu dans le Réseau Citroën Select. Sont exclus des prestations de mobilité et d’hébergement, les propriétaires, utilisateurs et passagers des ambulances, des véhicules sanitaires légers, des véhicules destinés au transport routier de personnes, des taxis, des auto-écoles, des véhicules ayant subi une transformation technique, des véhicules utilisés en compétition ou en rallye ainsi que des véhicules de location de courte durée loués pour une période de moins de douze mois consécutifs. Pour ces véhicules, seuls un dépannage sur place ou un remorquage peuvent être proposés gratuitement. Conditions générales disponibles en points de vente Citroën participants ou sur www.citroen.fr/assistance. Pour les personnes sourdes et malentendantes, le service est accessible par SMS au 06 70 92 13 02.