Tehniskā apkope tiek veikta atkarībā no automašīnas ikdienas lietošanas apstākļiem, kas pēc būtības tiek iedalīti normālos un smagos lietošanas apstākļos.

Automašīnas lietošanas apstākļus uzskata par smagiem, ja tās lietošana atbilst vienam vai vairākiem zemāk uzskaitītajiem nosacījumiem:

 • kurjera u.tml. pakalpojumu sniegšana;
 • lietošana pilsētas apstākļos (vidējais ātrums zem 20 km/h, taksometrs, operatīvais transportlīdzeklis, autoskolas apmācība u.tml.);
 • atkārtoti nelieli pārbraucieni (zem 10 km) ar “aukstu” motoru (pēc apstāšanās ilgāk par 1 stundu);
 • ilgstoša izmantošana apvidos ar putekļainu gaisu;
 • ilgstoša izmantošana valstīs, kurās tiek lietota degviela, kas neatbilst ražotāja ieteikumiem;
 • B20 vai B30 tipa biodegvielas izmantošana dīzeļmotoru automašīnām;
 • benzīna, kas satur vairāk nekā 3% metanola, izmantošana;
 • ilgstoša izmantošana ļoti aukstos vai ļoti karstos laika apstākļos.

 

Benzīna motoru apkope

Ražotājs visās CEEC* valstīs ir noteicis šādus tehniskās apkopes intervālus:

 • visiem 4 cilindru turbo benzīna motoriem ar darba tilpumu 1.6 litri – 20 000 km vai 1 gads;
 • visiem 3 cilindru turbo benzīna motoriem ar darba tilpumu 1.2 litri – 15 000 km vai 1 gads;
 • pārējo motoru tehniskā apkope tiek veikta saskaņā ar noteikto apkopes intervālu.

*CEEC valstis: Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Čehija, Horvātija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Maķedonija, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Ungārija.

Dīzeļmotoru apkope

Pēc EURO 6 emisijas standarta ieviešanas, dīzeļmotoru apkope tiek veikta adaptīvos intervālos, pamatojoties uz automašīnas motora darbības apstākļu modelēšanu. Modelēšanas pamatā ir 4 dažādi parametri:

 • nobraukums;
 • pēdējās apkopes datums;
 • modelēts motoreļļā nogulsnējies oglekļa daudzums;
 • modelēta motoreļļas eļļošanas īpašību pasliktināšanās.

Euro 6.1 standartam atbilstošām automašīnām motora vadības bloks analizē automašīnas lietošanu ikdienā un nosaka, kāda tehniskā apkope veicama (atbilstoši normāliem vai smagiem lietošanas apstākļiem). Pēc katras tehniskās apkopes reizes modelējamā prognoze tiek atiestatīta.

Euro 6.2 standartam atbilstošām automašīnām piemēro nepārtraukto tehniskās apkopes intervālu, t.i., motora vadības bloks analizē automašīnas lietošanu ikdienā, un pēc katriem 1000 km nosaka, kad veicama tehniskā apkope. Kad līdz plānotajai tehniskajai apkopei atlikuši 3000 km, šī informācija tiek atbilstoši attēlota mērinstrumentu panelī. Pēc katras tehniskās apkopes reizes modelējamā prognoze tiek atiestatīta.

NB! Maksimāli pieļaujamais tehniskās apkopes intervāls ziemeļu klimatiskajos apstākļos nav garantētais tehniskās apkopes intervāls, bet gan iespējami maksimālais servisa intervāls ideālos lietošanas apstākļos.

 
Darbvirsmas versija