Noteikumi

Noteikumi

Noteikumi

Šie noteikumi un nosacījumi regulē šīs mājas lapas („Mājas lapa”) izmantošanu, un, piekļūstot Mājas lapai, Jūs piekrītat šos noteikumus ievērot. Ja Jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzu, nekavējoties pametiet Mājas lapu!

Mājas lapu uztur SIA „VEHO”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003665150 („CITROËN” vai „mēs”). Juridiskā adrese: K.Ulmaņa gatve 90, Rīga, LV-1046, Latvija.

Mēs drīkstam mainīt šos noteikumus un nosacījumus jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, vienkārši atjauninot Mājas lapā publicētos noteikumus un nosacījumus. Jūsu pienākums ir pārskatīt Mājas lapas noteikumus un nosacījumus katru reizi, kad Jūs apmeklējat Mājas lapu, lai pārliecinātos, ka esat iepazinies ar jaunākajiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja Jūs izmantojat Mājas lapu pēc tam, kad noteikumos un nosacījumos ir ieviestas izmaiņas, tas nozīmē, ka Jūs piekrītat atjauninātajiem noteikumiem un nosacījumiem.

MĀJAS LAPAS IZMANTOŠANA

1.1. Jūs kā mūsu Mājas lapas lietotājs („Jūs”) drīkstat izmantot mūsu Mājas lapu personīgiem, nekomerciāliem nolūkiem.

1.2. Piekļuve mūsu Mājas lapai ir atļauta pēc pagaidu principa, un mēs paturam tiesības atcelt vai mainīt šo pakalpojumu bez iepriekšēja brīdinājuma. Jūs esat atbildīgs par visu nepieciešamo formalitāšu nokārtošanu, lai piekļūtu šai Mājas lapai. Tāpat Jūs esat atbildīgs, lai visas personas, kas piekļūst mūsu Mājas lapai, izmantojot Jūsu interneta savienojumu, būtu iepazinušās ar šīs Mājas lapas noteikumiem un nosacījumiem.

1.3. Jums nav atļauts izmantot un likt citiem izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai programmatūru, lai iegūtu saturu vai datus no mūsu Mājas lapas, izņemot gadījumus, kad Jūs vai attiecīgās trešās personas ir noslēgušas ar mums rakstisku līgumu, kurā šādas darbības ir nepārprotami atļautas.

RISKS UN ATBILDĪBA

2.1 Mūsu atbildība attiecībā uz Jums saistībā ar Mājas lapas izmantošanu ir ierobežota ar tiešajiem zaudējumiem, kurus Jūs ciešat, ja mēs pārkāpjam šos noteikumus. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem netiešu, tīšu, nejaušu vai izrietošu kaitējumu vai zaudējumiem, vai jebkādiem uzņēmuma zaudējumiem, kādus Jūs varētu gūt, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar zaudētiem datiem, negūto peļņu vai uzņēmējdarbības pārtraukšanu.

2.2 Mēs neizslēdzam savu atbildību (ja tāda ir) pret Jums šādos gadījumos:

(a) Personīgi ievainojumi vai nāve mūsu neuzmanības rezultātā;

(b) Krāpšana vai apzināta nepatiesu ziņu sniegšana;

(c) Jebkurā jautājumā, kur atteikšanās vai mēģinājumi atteikties no atbildības no mūsu puses būtu nelikumīgi.

2.3 Jūs piekrītat, ka mēs nevaram garantēt, ka mūsu Mājas lapa:

(a) Paliks nemainīga, jo mēs to varam mainīt vai dzēst, vai ieviest piekļuvi ar reģistrāciju vai par maksu;

(b) Būs savietojama ar jebkuru datoraparatūru vai programmatūru, ko Jūs izmantojat;

(c) Būs pieejama visu laiku vai jebkurā konkrētā laikā;

(d) Būs precīza un atjaunināta;

(e) Būs bez kļūdām, vīrusiem, elektroniskām kļūdām, “Trojas zirgiem” vai citiem kaitīgiem elementiem, un Jums ir pašam jāveic attiecīgie piesardzības soļi.

2.4 Jūs arī piekrītat, ka:

(a) Mēs nevaram garantēt Mājas lapas ātrumu un drošību;

(b) Mēs nebūsim atbildīgi par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas Jums var rasties tieši vai netieši jebkāda vīrusu uzbrukuma rezultātā, kas nācis no mūsu Mājas lapas, ciktāl to atļauj likums.

PRODUKTI, PAKALPOJUMI UN CENAS

3.1 CITROËN pastāvīgi cenšas uzlabot savus produktus un pakalpojumus. Attiecīgi visa informācija Mājas lapā var tikt mainīta un ir paredzēta tikai vispārīgiem uzziņas mērķiem.

3.2 Lūdzu, pirms rīkojaties, balstoties uz Mājas lapā atrasto vai saņemto informāciju, sazinieties ar CITROËN oficiālo dīleri vai autorizēto servisu, lai saņemtu visjaunāko informāciju, padomus vai palīdzību!

3.3 Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radušies, paļaujoties uz jebkuru mūsu Mājas lapā pieejamo informāciju, ciktāl to pieļauj normatīvie akti.

3.4 Tehnoloģisko iespēju dēļ Mājas lapā attēlotās krāsas var neatbilst patiesajām produktu krāsām.

3.5 Visu automobiļu cenas ir norādītas, ieskaitot PVN.

PIETEIKŠANĀS TESTA BRAUCIENAM

4.1 Jūs varat izmantot mūsu Mājas lapu, lai sazinātos ar CITROËN oficiālajiem dīleriem un pieteiktos testa braucienam ar konkrētu CITROËN automobiļa modeli vai modeļiem.

4.2 Mēs nevaram garantēt, ka ikviens Jūs interesējošais CITROËN automobiļa modelis būs pieejams testa braucienam pie Jūsu izvēlētā oficiālā CITROËN dīlera. Konkrētāku informāciju par pieejamību, lūdzu, vaicājiet konkrētajam, izvēlētajam CITROËN dīlerim!

4.3 Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai veiktu testa braucienam ar jebkuru CITROËN automobiļa modeli, tiek piemēroti papildu noteikumi un nosacījumi! Ar tiem Jūs varat iepazīties pie izvēlētā CITROËN dīlera.

4.4 Oficiālie CITROËN dīleri patur tiesības atteikt testa braucienu bez iemesla vai iepriekšēja brīdinājuma. CITROËN un CITROËN dīleri nav atbildīgi par jebkādiem no tā izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumu, ciktāl to pieļauj likums.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

5.1 Mājas lapu un visu tajā attēloto informāciju, attēlus, fotogrāfijas un citu saturu („Materiāli”) aizsargā noteiktas tiesības. Šīs tiesības ietver visus patentus, tiesības uz izgudrojumiem, autortiesības un ar tām saistītās tiesības, morālās tiesības, preču zīmes un pakalpojumu zīmes, uzņēmuma nosaukumus un domēnu vārdus, uzņēmuma prestižu un tiesības celt prasību par jebkuru ārpuslīgumisku pārkāpumu vai negodīgu konkurenci, tiesības uz dizainparaugiem un visas pārējās intelektuālā īpašuma tiesības, visos gadījumos, vienalga, vai tās ir vai nav reģistrētas („Tiesības”). Šīs Tiesības pieder CITROËN, vai arī CITROËN pieder attiecīgo īpašnieku vai licences devēju izsniegtas licences.

5.2 Jūs nedrīkstat neko no Mājas lapas kopēt bez CITROËN atļaujas. Jums ir tiesības tikai skatīties Mājas lapu un izdrukāt informāciju no tās. Jūs to varat darīt tikai savai personīgai, nekomerciālai izmantošanai vai lai pieņemtu informētus lēmumus par CITROËN produktiem un pakalpojumiem. Jūs nedrīkstat:

(a) Kopēt, publicēt vai mainīt jebko Mājas lapā vai pārdot tālāk jebkādu informāciju, ko esat atraduši vai izdrukājuši no Mājas lapas;

(b) Izdzēst Materiālos jebkādas norādes uz autortiesībām vai cita veida īpašumtiesībām;

(c) Izmantot jebkurus Materiālus no Mājas lapas jebkādā veidā, kas var pārkāpt mūsu vai trešo pušu Tiesības;

(d) Reproducēt, mainīt, izrādīt, atveidot, publicēt, izplatīt, pārraidīt, pielāgot, komunicēt sabiedrībai vai nodot trešajām pusēm, vai izmantot Mājas lapu vai Materiālus jebkādā citā veidā, tostarp jebkādiem komerciāliem mērķiem, bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

5.3 Jebkāda Mājas lapas vai Materiālu izmantošana veidā, kas nav nepārprotami atļauts šajos noteikumos un nosacījumos, var tikt klasificēta kā mūsu vai mūsu licences devēju Tiesību pārkāpums. Mēs un mūsu licences devēji paturam tiesības realizēt visas tiesības un tiesību aizsardzības līdzekļus, kas ir pieejami attiecībā uz jebkuru Mājas lapas vai Materiālu izmantošanas Tiesību pārkāpšanu.

PREČU ZĪMES

6.1 Mēs rezervējam visas Tiesības uz citroen.lv domēna vārdu un visiem ar to saistītajiem domēniem un apakšdomēniem, nosaukumu „CITROËN”, mūsu logotipu un mūsu produktu un pakalpojumu zīmēm, zīmolu nosaukumiem, tirdzniecības nosaukumiem un preču zīmēm, kas parādās Mājas lapā. Citas preču zīmes, produkti un uzņēmumu nosaukumi, kas minēti Mājas lapā, var būt attiecīgo īpašnieku vai licences devēju preču zīmes, un tiesības uz tām pieder attiecīgajiem to īpašniekiem vai licences devējiem.

6.2 Nekas šajos noteikumos nevar tikt interpretēts kā licences piešķiršana vai tiesību piešķiršana izmantot jebkuru no preču zīmēm vai domēnu vārdiem.

JŪSU PRIVĀTUMS

7.1 Jūsu personas datu privātums mums ir svarīgs. Lūdzu, iepazīstieties ar  mūsu Privātuma politiku, kas ir daļa no šiem noteikumiem un nosacījumiem, lai saņemtu plašāku informāciju par to, kā mēs apstrādāsim Jūsu personas datus!

SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

8.1 Mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzu, iepazīstieties ar mūsu Sīkdatņu politiku, kas ir daļa no šiem noteikumiem un nosacījumiem!

TREŠO PUŠU SATURS

9.1 Mājas lapa un Materiāli var saturēt saites uz saistītiem vai nesaistītiem uzņēmumiem.

9.2 CITROËN nerediģē un nekontrolē šādas vietnes. Saites uz šādām vietnēm nekādā gadījumā nenozīmē CITROËN atzinību un saistību ar šādām vietnēm, un CITROËN neatbild par šo vietņu saturu, produktiem, pakalpojumiem, reklāmām, precizitāti, viedokļiem un citu informāciju. Piekļuvi šādām saistītām un nesaistītām vietnēm un to izmantošanu regulē šo vietņu noteikumi un privātuma politikas, un, ja Jūs nolemjat apmeklēt šādas trešo pušu vietnes, Jūs pats esat par to atbildīgs.

PIEKĻUVE ĀRPUS LATVIJAS

10.1 Automobiļu, produktu un pakalpojumu specifikācijas šajā Mājas lapā ir paredzētas tikai Latvijas tirgum, ja vien nav norādīts citādāk. Citos tirgos šīs specifikācijas var mainīties (ieskaitot standarta un papildaprīkojumu). Attēliem ir ilustrējoša nozīme. Dažos attēlos ir attēlots aprīkojums, kas nav pieejams Latvijā, un attēlos nav parādīts kāds konkrēts automobiļa modelis, aprīkojuma līmenis vai piedāvājums. Parādītās funkcijas var nebūt pieejamas vai var būt pieejamas tikai atsevišķos automobiļu modeļu aprīkojuma līmeņos.

10.2 Mājas lapā attēlotā informācija un citi materiāli var neatbilst citu valstu normatīvajiem aktiem. Visi norādītie tālruņu numuri un tarifi attiecas tikai uz Latviju.

SAITES UZ MŪSU MĀJAS LAPU

11.1 Nekomerciālos nolūkos Jūs drīkstat izmantot saites uz jebkuru mūsu Mājas lapas sadaļu ar nosacījumu, ka Jūs to darāt godīgi un likumīgi, nebojājot mūsu reputāciju un neizmantojot to savtīgos nolūkos.

11.2 Jūs nedrīkstat izmantot saites uz Mājas lapu tādā veidā, kas maldīgi liecinātu par jebkāda veida sadarbību, piekrišanu vai atzinību no mūsu puses, ja tāda nepastāv.

11.3 Mājas lapā Jūs nedrīkstat izņemt, apslēpt vai jebkādā veidā mainīt jebkuras reklāmas, autortiesību paziņojumus vai citu informāciju. Mājas lapu nedrīkst atdarināt nevienā citā vietnē.

11.4 Ja Jūs vēlaties izmantot saites uz Mājas lapu komerciāliem mērķiem vai jebkuram citam mērķim, kas netika iepriekš uzskaitīts, lūdzu, sazinieties ar CITROËN, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju!

11.5 Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt atļauju izmantot šādas saites uz Mājas lapu.

JAUTĀJUMI UN SŪDZĪBAS

12.1 Ja Jums ir radušies jautājumi vai sūdzības par Mājas lapu, Jūs varat sazināties ar CITROËN klientu apkalpošanas dienestu, rakstot uz e-pasta adresi – info@veho.lv. Mēs centīsimies atbildēt uz Jūsu jautājumiem vai atrisināt jebkuru sūdzību pēc iespējas ātrāk!

VISPĀRĪGI

13.1 Jūs nedrīkstat piešķirt, izsniegt apakšlicenci vai kā citādāk nodot tālāk jebkuras no šajos noteikumos un nosacījumos Jums piešķirtajām tiesībām.

13.2 Ja jebkādu iemeslu dēļ kāds no šo noteikumu un nosacījumu punktiem izrādās spēkā neesošs, tas neietekmē pārējos šo noteikumu un nosacījumu punktus, un tie joprojām paliek spēkā.

13.3 Jebkura šajos noteikumos un nosacījumos norādīto tiesību vai tiesību aizsardzības līdzekļu nerealizēšana nenozīmē atteikšanos no šīm tiesībām vai līdzekļiem.

REGULĒJOŠĀ LIKUMDOŠANA

14.1 Jūs piekrītat, ka to, kā Jūs izmantojat Mājas lapu, kā arī Jūsu attiecības ar CITROËN ir pakļautas Latvijas Republikas likumdošanai, un Jūs piekrītat, ka jebkuras prasības, kas radušās vai ir saistītas ar Mājas lapu, būs tikai un vienīgi Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijā.